O nama

SVE ĆE DOBRO BITI!

Knjigovodstvena agencija MG-SB doo u svom kontinuitetu  ima dugogodišnje radno iskustvo od preko 34 godine. Obavlja poslove vođenja poslovnih knjiga, obračuna zarada, sastavljanje finansijskih izveštaja, izrade poreskih bilansa i prijava, obračun pdv-a i druge vrste javnih prihoda u nadležnosti Republičke poreske uprave, kao i  podnošenje poreskih prijava u nadležnosti lokalne poreske administracije u gradovima i opštinama širom Srbije. Naša ciljna grupa su preduzetnici, mikro i mala pravna lica. Nismo ograničeni na određene  delatnosti za vođenje poslovnih knjiga već vršimo usluge iz raznih delatnosti. Naš moto i cilj da naši klijenti budu zadovoljni sa našim uslugama.  Radimo i konsultacije  po određenim pitanjima za navedenu kategoriju naših klijenata. Takođe, obračunavamo i godišnji porez na dohodak građana za fizička lica koja su ostvarila prihod koji je oporeziv godišnjim porezom. Teritorijalna udaljenost ne predstavlja prepreku za poslovnu saradnju širom Srbije, kao i usluge u regionu.

Naša vizija i ciljevi su da maksimalno digitalizujemo naše poslovanje, u cilju što bolje saradnje sa klijentima koji koriste digitalni  način poslovanja. Ministarstvo finansija Republike Srbije priprema zakonsku regulativu  da bi se digitalno poslovanje što više koristilo u našoj zemlji.

Imamo veliko iskustvo sa radom poslovnih banka,  za sopstvene potrebe, a pružamo pomoć i klijentima da koriste online plaćanja. Sarađujemo i sa osigravajućim kućama koje nas informišu o svojim proizvodima koji su namenjeni našim klijentima.