Knjigovodstvena agencija MG-SB doo sa svojim dugogodišnjim iskustvom pruža usluge preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima:

  • Vođenja poslovnih knjiga
  • Obračuna zarada
  • Sastavljanje finansijskih izveštaja, izrade poreskih bilansa i prijava
  • Obračun PDV-a i ostalih javnih prihoda u nadležnosti Republičke poreske uprave
  • Podnošenje poreskih prijava u nadležnosti lokalne poreske administracije.

Obračunavamo i godišnji porez na dohodak građana za fizička lica koja su ostvarila oporeziv prihod (freelancers).

Takođe sarađujemo i sa poslovnim bankama i osiguravajućim društvima i na taj način  pružajući pomoć našim klijentima.

SVE ĆE DOBRO BITI!